Energie obnovitelných zdrojů

S rostoucím nedostatkem neobnovitelných zdrojů energie, jako jsou např. fosilní paliva a plyn, se zvyšuje význam tzv. Obnovitelných zdrojů energie. Mezi ně patří energie slunečního záření, větru, atd. Tyto moderní trendy jsou v současné době i za výhodných ekonomických podmínek podporované státem.

 

Využití slunečního záření

Možnosti využití slunečního záření se dají rozdělit, v podstatě do dvou způsobů. Prvním z nich je solární ohřev, při kterém je energie slunečního záření přímo přeměněna v teplo a využívá se např. pro ohřev vody v domácnostech nebo pro průmyslové využití. Dalším způsobem je přímá přeměna sluneční energie na elektrickou energii za pomocí fotovoltaických článků využívajících fotoelektrický jev. V některých případech je možné oba způsoby kombinovat.

Využitelnou energii slunečního záření si můžeme představit následujícím způsobem. Při nejkratší dráze záření dopadajícího kolmo na horizontální rovinu povrchu země dopadá na tento povrch výkon 1 000 W/m2.


 

Fotoelektrický jev a fotovoltaický článek

Pro výrobu elektrické energie fotovoltaickým způsobem, využíváme fotovoltaického jevu, při němž jsou elektrony uvolňovány (vyzařovány, emitovány) z látky v důsledku absorpce elektromagnetického záření. Pro vytvoření potřebného rozdílu potenciálu je možno využít polovodičového PN přechodu popř. jiného přechodu dvou různých materiálu. V ozářené oblasti jsou nerovnovážné nosiče, které difundují směrem k přechodu PN. Vzniká tak rozdíl potenciálu a s ním související stejnosměrný proud.


  Obr. Princip fotočlánku

 

Fotovoltaická elektrárna

Jednotlivé fotovoltaické články se v praxi zapojí serio-paralelně do bloků a skládáním se z nich montují fotovoltaické panely. Tyto fotovoltaické panely, se umísťují vhodným způsobem a pod vhodným úhlem, tak aby abychom získali maximální možnou intenzitu slunečního záření a maximální produkci elektrické energie. Stejnosměrný proud fotovoltaických panelů je pomocí elektrických zařízení, nazývaných střídači, přeměněn na střídavý elektrický proud s vhodnými parametry pro dodávku elektrické energie do distribuční sítě.

 

Solární panely

 

Měniče napětí síťové - FRONIUS

 
Cena Kč s DPH

Datové komunikace - Fronius

Cena Kč s DPH

Pojistky k měničům

Cena Kč s DPH

SUNOVE 190 24 V mono 190Wp

Dostupnost: Skladem

8 730,00 Kč
 

Parametry

Mechanické vlastnosti

Rozměry 808×1580×35 mm
Hmotnost 17 kg
Vývod kabel 1x4 mm2 (+,-)
Solární články 72 ks, krystalický Si
Zadní strana Tedlar
Rám eloxovaný hliník

Elektrické parametry

Maximální výkon Pmax 190 Wp
Optimální napětí Umpp 36,50 V
Napětí naprázdno Uoc 45,20 V
Proud nakrátko Isc 5,50 A
Optimální proud Impp 5,20 A
Nominální napětí V 24,0 V
Rozsah pracovních teplot -35 až +85°C
Garance výkonu 25 let
Délka kabelového vývodu 0,8 m
 
 

 

IG15 (1fáz) pro FV systém 1 300-2 000W

 

IG120 Plus (3fáz) pro FV pole 9 400-11 800W

 

IG100 Plus (2fáz) pro FV pole 7 200-9 400W

 

IG70 (2fáz) pro FV pole 6 700-7 200W

24 1600 Kč

 

89 560 Kč

 

70 330 Kč

 

65 720 Kč

COM card

 

Datalogger WEB

 

Datalogger easy BOX - USB

 

Datalogger pro BOX - USB

 

Personal Display

1 903 Kč

 

15 125 Kč

 

7 440 Kč

 

9 720 Kč

 

3 545 Kč

 Pojistka 10A 600V

 

Pojistka 12A 600V

 

Pojistka 15A 600V

107 Kč

 

107 Kč

 

107 Kč

 

Konstrukce pro uchycení panelů

Cena Kč s DPH

 Kabeláž, konektory

Cena Kč s DPH

Kotvící prvky pro různé typy střech a krytin

Cena Kč s DPH
 

Profil AL 40x45mm

 

Kotvící vrut-nerez

 

Kotvící hák-nerez

 

Kotvící trojúhelník AL

 

Úchyt panelu koncový AL

 

Spojka nosníku AL

202 Kč

 

90 Kč

 

174 Kč

 

871 Kč

 

55 Kč

 

77 Kč

Kabel solární FLEX SOL.4

 

Konektor HaZ+

 

Konektor kompatibilní s MC4+

 

Konektor HaZ-

 

Konektor kompatibilní s MC4-

20 Kč

 

20 Kč

 

55 Kč

 

55 Kč

 

55 Kč

Kotvící vrtu M10x140

 

Matice M8 obdélník

 

Matice M10 obyč.

 

Matice M10 pojistná

 

Matice M8 4hran

 

Šroub M10x25

 

Šroub IMBUS M8x50

22 Kč

 

19 Kč

 

3 Kč

 

3 Kč

 

2 Kč

 

4 Kč

 

5 Kč